Скоростен индекс

Скоростния индекс (Si – английски, speed index) информира за максимално допустимата скорост за дадена гума. Индекса е изразен с букви от латинската азбука. Определя се от препоръките на производителя и индекса на максимално допустимото натоварване. И двата показателя са разположени на гумата. Начина, по който можете да ги разчетете се намира в таблицата с обозначенията на гумите.

 

символ скорост символ скорост символ скорост символ скорост символ скорост
Y 300 km/h S 180 km/h L 120 km/h D 65 km/h A5 25 km/h
W 270 km/h R 170 km/h K 110 km/h C 60 km/h A4 20 km/h
V 240 km/h Q 160 km/h J 100 km/h B 50 km/h A3 15 km/h
H 210 km/h P 150 km/h G 90 km/h A8 40 km/h A2 10 km/h
U 200 km/h N 140 km/h F 80 km/h A7 35 km/h A1 5 km/h
T 190 km/h M 130 km/h E 70 km/h A6 30 km/h
  • Използвайки гуми с индекс „Q“ допустимата скорост е 160 км/ч.
  • Използвайки гуми с индекс „VR“ максималното натоварване се посочва за скорост 210 км/ч.
  • Индекса „ZR“ на гумите означава максимално натоварване за скорост 240 км/ч.
  • При гумите с обозначение „V“ натоварването трябва да се намалява с 3% на всеки 10 км/ч в диапазона между 210 и 240 км/ч.
  • При гумите с индекс „W“ натоварването трябва да се намалява с 5% на всеки 10 км/ч в диапазона между 240 и 270 км/ч.
  • При гумите с индекс „Y“ натоварването трябва да се намалява с 5% на всеки 10 км/ч в диапазона между 270 и 300 км/ч.
ТЪРСИТЕ ДА ЗАКУПИТЕ НОВИ ГУМИ ?