Съвети към водача

Кога да си сменим гумите с летни?

08.04.2013

Кога да сменим гумите с летни? Кой е най-добрия момент за смяна на гумите с летни? На какво да обърнем внимание при смяната на гумите?

По какво се различават летните от зимните гуми?

Летните гуми се различават от зимните преди всичко по състава на каучуковата смес,, от  която са направени. Състава на сместа за летните гуми е разчетен за рабора при температурни условия над 7 градуса, под тази температура летните гуми бързо се втвърдяват и губят голяма част от своите свойства.

В същото време при зимните гуми се получава обратната ситуация: под 7 градуса гумите развиват своите свойства, а ги губят при преминаване на граничните 7 градуса. Зимната гума при температура над 7 градуса започва да се нагрява прекомерно, което способства за нейното бързо износване. Нейната каучукова смес е мека и в летни условия е съществено по-малко ефективна при спиране както на суха, така и на мокра повърхност.

Летните гуми се различават от зимните също така и по шарката на протектора. При зимните гуми той има повече канали, т.нар. ламели. Те са също така и по-дълбоки отколкото при летните гуми. Такава характеристика позволява на зимната гума да запази сцепление в зимни условия, като същевременно намалява нейната ефективност в летни условия.

 

Летните гуми се различават от зимните по много и най-различни показатели.

На какво да обърнем внимание преди монтажа на летни гуми?

Преди да вземем решение за смяна на гумите на летни, нека обърнем внимание на състоянието на нашите гуми. Първото, на което трябва да обърнем внимание, това е дълбочината на протектора. Българското законодателство (ЗДП) допуска до движение МПС, оборудвано с гуми, чиито протектор е не по-малък от 1,6 мм. Такава дълбочина е абсолютно недостатъчна. Лятна гума, на която протектора е по-плитърк от 3 мм рязко губи своите качества, особено на мокри настилки. Преди монтажа на гумите следва да проверим да ли гумите нямат повреди по страницата или протектора. Ако имаме някакви съмнения, трябва да се посъветваме с професионалист.

Ако гумите сме съхранявали в гаража си, трябва да не забравяме да ги балансираме. Лошото балансиране на гумите оказва негативно влияние върху окачването на автомобила. Появява се т.нар. „дърпане в страни“ и неравномерно износване на нашите гуми, което води до ускоряване на времето за необходима смяна.

Последно, много важно нещо, на което трябва да обърнем внимание е налягането на въздуха в гумите. Налягането намалява с времето поради натуралния процес на пропускане на въздуха през вентилите. Налягане по-малко от препоръчаното от производителя допринася за влошаване на тракционните характеристики на гумата, спирачния път, реакцията при завой, допълнително увеличава съпротивлението при търкаляне, а от там и разхода на гориво.

 

Дълбочината на протектора на лятната гума трбва да бъде повече от 3 мм. На снимката: гума с граничната дълбочина н протектора от 1,6 мм, която става само за смяна.

Кога да сменим гумите с летни?

Летните гуми трябва да се монтират тогава, когато средната денонощна температура премине границата от +7 градуса. Това е общия принцип. Трудно е този принцип да бъде определен в някакви времеви рамки, тъй като времето на края на зимата иначалото на пролетта е доста променливо (понякога това е март, понякога април). Точно поради тази причина ние не препоръчваме смяната на гуми от зимни на летни веднага след първите дни с температура над 7 градуса. По-добре е да се изчака докат времето се стабилизира (след седмица или две) и тогава да смените зимните с летни гуми. Благодарение на това ще намалим верочтността от завръщане на температури близки до нулата, увеличавайки благодарение на това собствената ни сигурност.

Екипът на Promogumi.bg

София, 8.4.2013 г.

ТЪРСИТЕ ДА ЗАКУПИТЕ НОВИ ГУМИ ?